Загальна сума заблоковонної у примусовому стягненні заборгованості = 1/5 ВВП України 

debt_gdp_u

Станом на 2014 рік загальна вартість невиконаних справ складала близько 400 млрд. гривень (дані Кабінету Міністрів України).

У 2019 році вартість невиконаних справ досягла позначки у майже 800 млрд.  

Відповідно, за оцінкою Світового Індексу Верховенства Права (WJP Rule of Law Index), Україна займає 68 місце (між Угандою та Алжиром) зі 128 країн за показником виконання судових рішень у цивільних справах.

Вказані 800 млрд. грн - це заблокована заборгованість, що співмірна із 1/5 ВПП України за 2019 рік.

Вказані 800 млрд. грн – це грошовий вираз ілюзорності судових рішень в Україні.

Вказані 800 млрд. грн – це наймасштабніша проблема української правової системи з точки зору міжнародно-правових зобов'язань, зокрема, із забезпечення права на справедливий суд

Стратегія вирішення проблеми «ілюзорності судових рішень вартістю 800 млрд грн» і є одним із пріоритетних напрямків Українського центру ефективності правосуддя.