top of page

Суддя зобов’язаний звернутися з повідомленням про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та до Генерального прокурора. 

Нижче порівняємо кількість звернень суддів та результатів їх розгяду у 2017, 2018 та 2019 роках за даними Вищої ради правосуддя (за даними з доповідей Вищої ради правосуддя "Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні").

Відповідно, враховуючи загальну кількість суддів в Україні, 11 % суддів звертаються до ВРП із повідомленнями про втручання у свою діяльність (якщо вважати, що кожну нову заяву подає інший суддя).

 

Водночас, за результатами розгляду ВРП, фактично, лише 2% суддів дійсно зазнають такого  втручання у свою діяльність.

   

bottom of page