ПРАВОСУДДЯ ВИКОНУВАНЕ

група справ ЄСПЛ «Юрій Миколайович Іванов проти України» та «Бурмич та інші проти України»

Day 1_ (4).jpeg

Співвідношення ВВП України у 2019 до загальної суми, що підлгягала примусовому стягненню у 2019 році та фактично стягнутої суми у 2019 році

Day 3_ (4).jpeg

Співвідношення ефективності приватних та державних виконавців у 2019 році

_Day 5_ (5).jpeg

Інформація про судові рішення, що обліковуються в Державній казначейській службі України за КПКВК 3504040 станом на 6 липня 2020 року

_Day 7_ (1).jpeg

Cума виплачених Україною справедливої сатисфакції  за рішеннями Європейського суду з прав людини за невиконання рішень національних судів