Сума виплаченної справеливої сатисфакції за рішеннями ЄСПЛ внаслідок невиконання рішень національних судів

_Day%207_%20(3)_edited.jpg